Cestovné poistenie

Komplexné cestovné poistenie

Šetrí vaše peniaze pri nehodách na cestách v zahraničí

Dovolenka pri mori, pracovná cesta, zimná lyžovačka … či už pobyt v zahraničí trvá deň alebo týždeň, nemal by byťbez cestovného poisteniaPomôže nám v prípade úrazu alebo choroby, tiež keď stratíme batožinu, doklady, spôsobíme v zahraničí škodu alebo musíme náhle zrušiť už zaplatený pobyt.

V ponuke je krátkodobé poistenie na niekoľko dní a celoročné poistenie, ktoré pokryje všetky pobyty v zahraničí počas roka.

Základom cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov, ktoré hradí

akútne ošetrenie, aj stomatologické

hospitalizáciu a prevoz do najbližšej nemocnice

prevoz pacienta späť domov

v najhoršom prípade aj prevoz telesných pozostatkov

Okrem poistenia liečebných nákladov ponúka cestovné poistenie aj ďalšie pripoistenia:

pripoistenie batožiny, ktoré kryje škody vzniknuté poškodením, zničením alebo krádežou batožiny a cestovných dokladov

pripoistenie zodpovednosti za škody, ktoré poistený spôsobí tretej osobe na zdraví, živote alebo na majetku

úrazové pripoistenie, ktoré poskytne odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu alebo smrti poistenej osoby následkom úrazu, ktorý sa stal v zahraničí

pripoistenie nákladov na pátranie a záchranu v prípade bezprostredného ohrozenia zdravia a života poisteného

pripoistenie storna, pre prípad, že by klient musel uhrádzať stornopoplatok za zrušenie objednaného pobytu

Súčasťou cestovného poistenia sú vždy asistenčné služby, ktoré organizujú a zabezpečujú poskytnutie dojednanej pomoci klientovi.

Chcete vedieť, ako môžu vaše financie, ktoré platíte do finančných služieb rôznych typov, pracovať viac v prospech vás? Ako môžete s rovnakými nákladmi efektívnejšie pokryť ochranu svojich príjmov, ochranu kľúčového majetku, zabezpečiť svoje deti, dôchodok a ďalšie ciele? Komplexné finančné poradenstvo vám nielenže odhalí rezervy, ale aj navrhne konkrétne optimálne riešenia na najvýhodnejšie pokrytie vašich cieľov i snov. Obráťte sa so svojou otázkou na niektorého z našich ekonomických konzultantov, ktorí vám radi poradia a pomôžu.