Dôchodok, dôchodkové zabezpečenie

Aké vysoké dôchodkové zabezpečenie môžete  očakávať od štátu? Aký veľký je rozdiel medzi jeho výškou a objemom prostriedkov, ktoré by sme skutočne potrebovali? Aké vysoké dôchodkové zabezpečenie môžete očakávať od štátu? Aký veľký je rozdiel medzi jeho výškou a objemom prostriedkov, ktoré by sme skutočne potrebovali?

Otázka, ktorú si musíme položiť je, či sme skutočne ochotní pripustiť, že v čase zaslúženého odpočinku dôjde k významnému zníženiu nášho životného štandardu. Namiesto príjemne prežitých chvíľ.

Koncept dôchodkového zabezpečenia má za úlohu zmapovať vaše predstavy o čase, kedy chcete prestať pracovať za účelom dosiahnutia príjmu. Ďalej, aký objem prostriedkov budete potrebovať na udržanie štandardu, ktorý očakávate. Posúdime existujúce riešenie a nástroje, ktoré už využívate a na základe týchto informácií nájdeme najefektívnejší spôsob, ako túto rezervu vytvoriť v danom časovom horizonte, s čo najnižšími nákladmi.

Viac informácií o našej správe privátnych financií nájdete na www.vindicopfs.sk