Finančné zabezpečenie

Najviac cieľov, ktoré chceme v živote realizovať, máme v jeho aktívnej časti. Niektoré sú nevyhnutné pre normálne fungovanie rodiny, iné chceme realizovať pre potešenie. No tieto ciele majú jeden spoločný menovateľ.  Možno ich uskutočniť len vtedy, keď na ne máme pripravené zodpovedajúce finančné prostriedky.

Vytvárame rezervy, šetríme, investujeme, hľadáme cesty, ako si splniť všetko, čo by sme radi zrealizovali. Napriek týmto našim aktivitám, poznáme odpoveď, či budeme mať dostatok prostriedkov na všetko, čo sme si naplánovali?

Zadefinujeme kľúčové ciele a časové horizonty, kedy majú byť realizované. Prejdeme si, aké riešenia teraz využívate a porovnáme ich s výškou vašich potrieb. Poskytneme vám odpoveď, či vaše ciele nemožno dosiahnuť s nižšími nákladmi, alebo za kratší čas.

Viac informácií o našej správe privátnych financií nájdete na www.vindicopfs.sk