Financovanie bývania

Bývanie zvyčajne predstavuje náš najväčší hmotný majetok, a zároveň náklady, ktoré vynakladáme na jeho obstaranie, patria medzi najväčšie položky našich rozpočtov. Preto by sme mali starostlivo zvažovať, či pri financovaní jeho kúpy, alebo rekonštrukcie postupujeme čo najefektívnejšie.

Koncept financovania bývania pokrýva otázky týkajúce sa hmotného majetku, vlastného bývania, nákupu rekreačných nehnuteľností, alebo kúpu nájomných bytov, určených na diverzifikáciu majetku a príjmov. Aký hmotný majetok chcete zakúpiť, kedy a v akej cenovej hladine? Ako to urobiť, aby ste na jeho obstaranie vynaložili v konečnom dôsledku, čo najmenej finančných prostriedkov?

Prečo nemať riešenie, ktoré je efektívnejšie, s nižšími nákladmi na obstaranie?

Viac informácií o našej správe privátnych financií nájdete na www.vindicopfs.sk