Hypotéka na stavbu domu

Hypotéka na pozemok a stavbu domu

Hypotéka na pozemok a hypotéka na stavbu domu sa vybavujú väčšinou postupne. Spolu tvoria kompletné financovanie bývania.

Ako postupovať pri kúpe stavebného pozemku na následnú stavbu domu?

Možností je viacero, správny postup závisí od konkrétnych podmienok a zámerov klienta:

Banke budú postupne predložené 2 žiadosti o úver. Prvá bude žiadosť o hypotéku na pozemok, ktorá je zároveň zábezpekou pre banku. Ďalšia bude slúžiť na financovanie bývania a teda to bude hypotéka na stavbu domu. O túto je možné požiadať až keď existuje rozostavaný dom zamerateľný geodetom. Aj tento je potrebné založiť v prospech banky.

Ak už  je vydané právoplatné stavebné povolenie na dom, je možné požiadať o jeden úver na dva účely (kúpa pozemku a výstavba). V prospech banky sa zakladá pozemok a neskôr aj rozostavaný dom.

Ak je k dispozícii iná nehnuteľnosť na založenie, dá sa žiadať o jeden úver na kúpu aj výstavbu. Aj v tomto prípade je potrebné právoplatné stavebné povolenie na stavbu domu. Po kolaudácii je možné „preniesť“ záložné právo na pozemok a dostavaný dom. Výhodou tohto postupu je, že banka môže poskytnúť úver až do 100% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, čím si môže klient prefinancovať celú kúpu pozemku a aj celú výstavbu.

Obráťte sa na nás

V závislosti od vašich možností a predstáv vám radi odporučíme najvhodnejší postup. U nás nájdete ponuku všetkých hypoték na jednom mieste. Zároveň vám uľahčíme celý proces vybavenia hypotéky.