Hypotéka pre mladých

Hypotéka pre mladých so štátnym príspevkom

Príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých sa od 1. januára 2017 zvyšuje z doterajšej sumy 1.171,30 eur na sumu 1.155,70 eur.

Žiadatelia o hypotéku preukazujú banke príjem za rok 2016 ako aj svoj aktuálny príjem. Priemerný príjem za rok 2015 nesmie na účely štátneho príspevku pre mladých presiahnuť 1.155,70 eur. V prípade manželov alebo iných spoludlžníkov to nesmie byť spoločne viac než 2.311,40 eur.  Aktuálny príjem, teda príjem dosahovaný v terajšom zamestnaní alebo pri inej zárobkovej činnosti, je určujúci pre schválenie požadovanej výšky úveru. Samozrejme, to všetko pri splnení bankou akceptovateľného dostatočného zabezpečenia nehnuteľnosťou.

Hypotéka pre mladých – podmienky

Ide o hypotéku, pri ktorej dostanete štátny príspevok pre mladých. Tento štátny príspevok sa viaže len ku klasickému hypotekárnemu úveru a len na jednu zmluvu o hypotekárnom úvere. Výška príspevku sú 3%. To znamená, že úroková sadzba, ktorú banka schváli pre vašu hypotéku sa o dané percentá zníži. Zvýhodnenie platí pre prvých 5 rokov splácania úveru.
Aby ste získali štátny príspevok pre mladých, musíte mať od 18 do 35 rokov a splniť limit priemerného hrubého mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok. Pre žiadosti o hypotéku pre mladých prijaté od 1.1. 2017 je stanovený nový príjmový limit 1.155,70 eur pre jednotlivca a 2.311,40 eur pre manželov.

Čo treba predložiť banke?

Hypotéka pre mladých má trochu iné podmienky ako klasická hypotéka, na ktorú sa nevzťahuje štátny príspevok pre mladých. Pri žiadosti o hypotéku banke predložíte ročné zúčtovanie preddavkov na daň, v ktorom je uvedený váš príjem za rok 2015, potvrdenie o príjme z aktuálneho zamestnania a prípadne aj výpisy z účtu, na ktorý vám chodí výplata. SZČO predkladajú daňové priznanie za predchádzajúci rok, teda za rok 2016. Ak ste nepracovali alebo ste boli študent, predkladáte čestné vyhlásenie o nepoberaní príjmu na tlačive banky, v ktorej žiadate o úver. Nezamestnaní predkladajú potvrdenie o evidovaní na úrade práce a potvrdenie o vyplatených dávkach v nezamestnanosti.

Tiež budete potrebovať aj znalecký posudok na preukázanie hodnoty nehnuteľnosti a doklad na preukázanie účelu hypotéky. Tým môže byť napríklad kúpna zmluva alebo zmluva o dielo.
Štátny príspevok pre mladých je poskytovaný na výšku úveru max. 50.000 €. V prípade schválenia vyššieho úveru bude prevyšujúca časť úročená schválenou úrokovou sadzbou, nezníženou o štátny príspevok pre mladých. Počas prvých 5 rokov splácania máte právo vykonávať mimoriadne splátky alebo tiež požiadať o odklad splátok hypotéky.

Nenašli ste informácie, ktoré hľadáte o tom ako získať štátny príspevok pre mladých, resp. o tom aké má hypotéka pre mladých podmienky? Napíšte nám a my vám radi všetko vysvetlíme osobne.