Investovanie

Po splnení všetkých cieľov prichádza situácia, kedy vám zostávajú voľné finančné prostriedky, o ktorých zatiaľ nemáte predstavu, ako ich v budúcnosti využijete. Absencia konkrétneho cieľa a časového horizontu, by vám ale nemala zabrániť v efektívnom narábaní s týmito prostriedkami a ich zhodnocovaniu.

Koncept investícií si kladie za cieľ pracovať s voľnými prostriedkami, realizovať individuálne investičné stratégie výberom správnej formy investície z kapitálového trhu, realít alebo komodít, ich umiestnením v lokálnom, alebo globálnom prostredí, so zohľadnením rizikového profilu a predpokladaného časového horizontu.

Viac informácií o našej správe privátnych financií nájdete na www.vindicopfs.sk