Ocenenia

Našu prácu ocenili:

Marek Mráz

TOP SPROSTREDKOVATEĽ 2014 a 2015 pre spoločnosť Sberbank Slovensko, a.s.

VÚB TOP PARTNER 2015 – spoločnosť VÚB banka a.s. udelila toto ocenenie za odborný prístup a kvalitu v oblasti sprostredkovania hypoték, nadštandardné spracovanie a riešenie klientskych požiadaviek.

TOP EXTERNÝ SPROSTREDKOVATEĽ 2015 – spoločnosť Slovenská sporiteľňa a.s. udelila  toto ocenenie za vynikajúce obchodné výsledky a kvalitný predaj úverov zabezpečených nehnuteľnosťou.