Ochrana majetku a zodpovednosti

Počas svojho života vytvárame kľúčový majetok,  ktorého strata by významne ovplyvnila náš životný štandard.  Nie je dôležité, čo presne nás oň pripravilo, či zásah iného človeka, alebo nejaký živel, ale je dôležité je mať možnosť obnoviť ho v podobe, v akej očakávame.

I vy, alebo členovia vašej rodiny, môžu spôsobiť škodu niekomu druhému na jeho majetku, zdraví, prípadne mu spôsobiť finančnú ujmu. Takisto, tieto škody bude nutné uhradiť. V oboch prípadoch môže ísť o desiatky až státisíce eur.

Koncept ochrany majetku a zodpovednosti obsahuje reálne posúdenie spomínaných rizík,  vyhodnotenie aktuálnej úrovne ochrany, pre prípad nepredvída- ných udalostí s prípadnou úpravou tejto úrovne a zhodnotenie ceny zodpovedajúcej tomu, za čo si platíte.

Viac informácií o našej správe privátnych financií nájdete na www.vindicopfs.sk