Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti za škodu

Kryje finančné straty spôsobených chybou pri práci.
Chyby robí každý, ale niekedy môžu stáť poriadne veľa. Preto treba myslieť aj na ochranu pred nečakanými výdavkami, ktoré môže predstavovať náhrada za škodu, spôsobenú pri výkone svojho povolania.
Zákon stanovuje povinnosť uzatvoriť si poistenie zodpovednosti za škodu vybraným profesiám, ako sú architekti, audítori, lekári a pod.Ostatní zamestnanci sa pre poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania rozhodnú buď dobrovoľne, alebo na základe nariadenia zamestnávateľa.Poistenie zodpovednosti za škodu môžete využiť nielen pri bežných škodách, ale tiež pri škode na zverenom majetku, na prepravovaných veciach a tiež na zverenom vozidle zamestnávateľa.

Každému klientovi vyberáme poistenie individuálne podľa pozície na ktorej pracuje a škody ktorú môže spôsobiť.

Chcete vedieť, ako môžu vaše financie, ktoré platíte do finančných služieb rôznych typov, pracovať viac v prospech vás? Ako môžete s rovnakými nákladmi efektívnejšie pokryť ochranu svojich príjmov, ochranu kľúčového majetku, zabezpečiť svoje deti, dôchodok a ďalšie ciele? Komplexné finančné poradenstvo vám nielenže odhalí rezervy, ale aj navrhne konkrétne optimálne riešenia na najvýhodnejšie pokrytie vašich cieľov i snov. Obráťte sa so svojou otázkou na niektorého z našich ekonomických konzultantov, ktorí vám radi poradia a pomôžu.