Privátna finančná stratégia

Privátna finančná stratégie je odpoveďou na komplexnú a systematickú správu privátnych financií a majetku. Detailná znalosť našich klientov, individuálne riešenie konkrétnej situácie, využitie dvojstupňového poradenského procesu, vlastný výpočtový software a dôsledná orientácia na ciele klienta, robia z privátnej finančnej analýzy jedinečný klientský nástroj.

Ako pracujeme?

1. KROK: ANALÝZA

Na základe informácií, poskytnutých klientom, prebehne príprava podkladov pre optimalizáciu – matematická modelácia ako klient pracuje s jeho finančným a hmotným majetkom a posúdenie, či pri súčasnom vývoji bude schopný realizovať svoje ciele (napr.: kúpu nehnuteľnosti, vytvorenie rezerv pre svoje deti, príprava prostriedkov na obdobie penzie, dostatok zdrojov na nákladnejšie koníčky a pod.).

2. KROK: OPTIMALIZÁCIA

Proti aktuálnemu klientovmu riešeniu postavíme alternatívu, ktorú považujeme pre klienta za efektívnejšiu. A tieto dve varianty postavíme proti sebe a vyčíslime prínos pre klienta. Takto pripravené riešenie predstavíme klientovi. Prehľadná, zrozumiteľná prezentácia komplexného riešenia klientovi, zodpovedanie otázok, ktoré súvisia s riešením a finančnými nástrojmi, ktoré boli využité. Na samotné predstavenie riešenia obvykle potrebujeme 45 minút.

3. KROK: REALIZÁCIA

Po odsúhlasení stratégie, riešenia realizujeme komplexne v prospech klienta. Vrátane súvisiacej administratívy, aby nebol klient následne nútený realizovať turné po jednotlivých finančných inštitúciách. Preto potrebujeme na administratívnu fázu, ktorá uzatvára poradenský proces zhruba 45 minút klientovho času.